Hartelijk dank voor het gebruik van MySafeWorkplace®. Dit is géén noodlijn. Als u een noodsituatie wilt melden, moet u contact opnemen met de noodhulpdiensten of de politie in uw eigen land of regio.

Als u in het Engels een melding wilt doen bij MySafeWorkplace®, klikt u hierboven op de knop "Home".

Als u een melding wilt doen in uw eigen taal, belt u 00 800-1777-9999 (gratis internationaal servicenummer naar de Verenigde Staten). Het is handig als u hierbij in het Engels de naam van uw gewenste taal kunt vermelden (bijvoorbeeld "Dutch" als u in het Nederlands wilt spreken). Nadat u uw taal hebt doorgegeven, wordt u doorverbonden met een tolk die uw melding zal vertalen. In plaats hiervan kunt u ook via een "collect call" bellen naar MySafeWorkplace® onder nummer 00 1-720-514-4400. Hiervoor dient u mogelijk de hulp van een telefoniste in te roepen en er kunnen lokale gesprekskosten in rekening worden gebracht.

Klik hier voor een complete, internationale lijst van gratis telefoonnummers.